Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με τις ρυθμίσεις θήρας για την περίοδο 2022 -23


04/08/2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γ. Αμυρά, με τις ρυθμίσεις θήρας για την περίοδο 2022 -23.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 2022 – 23

Για το κυνήγι του αγριόχοιρου η απόφαση του  Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γ. Αμυρά προβλέπει έναρξη  15 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023, κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, ενώ η ημερήσια κάρπωση είναι Χωρίς περιορισμό.

Όσον αφορά τη θήρα του Τρυγονιού,  η ημερήσια κάρπωση παραμένει στα 6 πουλιά ανά έξοδο και καθορίζεται συνολικά, ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 120.000 πουλιά.

Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερησίας, όσο και της συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί με μέριμνά της η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Σ.Ε).

Η εφαρμογή θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω των Δασικών Υπηρεσιών από τις οποίες εκδίδουν άδεια θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί.

Ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας θήρας του θα εφοδιάζεται με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου στη χρήση της εφαρμογής.

Οι κυνηγοί  εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται:

1. Να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωση τους πριν την αναχώρηση τους από το χώρο άσκησης της θήρας.

2. Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώριση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

3. Μετά τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για την λήξη της θήρας του είδους.

4. Για τους κυνηγούς που δεν είναι κάτοχοι συσκευής κινητού τύπου smartphone,  η δήλωση της κάρπωσης του τρυγονιού θα γίνεται με την αποστολή sms στον αριθμό 6976580000, πριν την αποχώρησή τους από την περιοχή άσκησης της θήρας.

Στο μήνυμα θα αναγράφονται με την κάτωθι σειρά:

Α: Αριθμός κάρπωσης τρυγονιών

Β: Ονοματεπώνυμο

Γ: Ο 12ψηφιος Αριθμός QR που παραλαμβάνει ο κυνηγός με την έκδοση άδειας θήρας

Δ: Περιφερειακή ενότητα στην οποία έγινε η κάρπωση.

Με την εν λόγω απόφαση, ο αρμόδιος υφυπουργός εξουσιοδοτεί τους Προϊστάμενους των Δασικών Υπηρεσιών να προχωρήσουν στην έκδοση Δασικών Αστυνομικών διατάξεων (Δ.Α.Δ) για την εφαρμογή της Ρυθμιστικής.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ:

ΦΕΚ 2022 – 23

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ