Σε δημοσιευμένο ΦΕΚ πλέον οι “εξαγγελίες” Χαρδαλιά, για τη νέα απαγόρευση και την ανάκληση άδειας θήρας


23/01/2021

Δημοσιεύτηκε τελικά σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, και μόνο εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η μετακίνηση της παρούσας περίπτωσης δύναται να πραγματοποιείται με τη συμμετοχή έως τεσσάρων (4) ατόμων.
Σε όσους παραβιάσουν τον νέο περιορισμό κυκλοφορίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) και σε περίπτωση παράβασης των όρων μετακίνησης για τη θήρα αγριόχοιρου επιβάλλονται επιπλέον:
Ανάκληση της σχετικής άδειας του θηρευτή και Απαγόρευση λήψης άδειας για τα επόμενα τρία (3) χρόνια

“Ειδικώς σε περίπτωση παράβασης των όρων μετακίνησης της περ. (ιζ) της
παρ. 2 του άρθρου 3 επιβάλλονται επιπλέον: α) ανάκληση της σχετικής άδειας του θηρευτή και β) απαγόρευση
λήψης άδειας για τα επόμενα τρία (3) χρόνια.”

“ιζ) Μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, και μόνο εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων
Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η μετακίνηση της παρούσας περίπτωσης δύναται να πραγματοποιείται με τη συμμετοχή έως τεσσάρων (4) ατόμων”

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως η περίοδος θήρας του αγριόχοιρου έχει λήξει στις 20 Ιανουαρίου, ασχέτως της αναφοράς στη νέα ΚΥΑ, και δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να προηγηθεί σε ΦΕΚ νέα κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης που να περιλαμβάνει αλλαγές στη Ρυθμιστική για την άσκηση θήρας των αγριόχοιρων εκτός της κυνηγετικής περιόδου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΕΚ:
ΝΕΟ ΦΕΚ Απαγόρευσης

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ