Ανοιχτά τα σκοπευτήρια – Τα απαραίτητα για την επίσκεψη σας για το χρονικό διάστημα 18-24/5/20


18/05/2020

Προς τα Σωματεία και Ομάδες της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Θέμα: Ενημέρωση για την κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για το χρονικό διάστημα 18-24 Μαΐου 2020

Κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30608 από 17.5.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1868/17.5.2020) και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο άρθρο 3 αυτής, για το χρονικό διάστημα 18 έως και 24 Μαΐου 2020, να επιτρέπεται η λειτουργία όλων των ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων για το άθλημα της Σκοποβολής και μόνο για ατομικούς προπονητικούς σκοπούς, από αθλούμενους ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένοι έως και 31/12/2007).
Τονίζεται δε ότι:
Οι αθλητές και αθλήτριες που δεν έχουν εξεταστεί μέχρι και της παρούσης από ιατρό, οφείλουν να προσκομίζουν στο εξής κατά την είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις την «Ιατρική Βεβαίωση» που επισυνάπτεται, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιατρό που τους εξέτασε, ενώ το «Έντυπο Προαγωνιστικού Ιατρικού Ιστορικού Αθλητών» το οποίο επίσης επισυνάπτεται, τηρείται στο αρχείο του ιατρού.
Τα μέλη των τεχνικών επιτελείων (προπονητές / εκπαιδευτές) που δεν έχουν εξεταστεί μέχρι και της παρούσης από ιατρό, οφείλουν να προσκομίζουν στο εξής κατά την είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις την «Ιατρική Βεβαίωση» που επισυνάπτεται, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιατρό που τους εξέτασε, ενώ το «Έντυπο Ιατρικού Ιστορικού Τεχνικού Προσωπικού» το οποίο επίσης επισυνάπτεται, τηρείται στο αρχείο του ιατρού.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι με πρακτικές οδηγίες Β’ φάσης ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗ Β’ ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Β΄ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Σημειώνεται ότι τα Σωματεία μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid19@gga.gov.gr,

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους για τα συνημμένα:

ΓΓΑ Εντυπο Προαγωνιστικού Ιατρικού Ιστορικού Αθλητών (110 KB)

ΓΓΑ Έντυπο Ιατρικού Ιστορικού για Τεχνικό Προσωπικό (617 KB)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (92 KB)

Διευκρινιστικές οδηγίες περί συμπλήρωσης του εντύπου που αφορά στο Ιατρικό Ιστορικό και την Ιατρική Βεβαίωση (559 KB)

ΦΕΚ Β’ 1868- 17.5.2020 (148 KB)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ