Ανακοίνωση διαμαρτυρίας από τον Κ.Σ Κοζάνης


09/11/2020

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Με αφορμή την αίτηση εξαίρεσης της κυνηγετικής δραστηριότητας από τους περιορισμούς μετακίνησης, επιχειρείται σκοπίμως ή από άγνοια η εξίσωση των Κυνηγετικών Οργανώσεων με οποιαδήποτε άλλη συλλογικότητα. Προς ενημέρωση και για να αναδείξουμε τον θεσμικό ρόλο των Κυνηγετικών Οργανώσεων και την σχέση αυτής της οργανωμένης δομής με το κράτος κάνουμε μία αναφορά στην αλληλογραφία που διακινείται και σε μία υπουργική απόφαση με αναφορές στους κυνηγούς.
1. Με έγγραφο προς τις Κυνηγετικές Οργανώσεις από τις 02 Νοεμβρίου 2020, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας των Ζώων Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ενημερώνει για την:
«Έναρξη Ενεργητικής Επιτήρησης – Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων για τη λύσσα μετά την εμβολιαστική εκστρατεία του φθινοπώρου 2020»
Στο δημόσιο έγγραφο αυτό το κράτος απευθύνεται στις Κυνηγετικές Οργανώσεις και παρακαλεί – παρακινεί
«Προκειμένου η αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών να είναι αποτελεσματική, παρακαλούμε τους αρμόδιους φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να δώσουν έμφαση στην προσκόμιση στις κτηνιατρικές υπηρεσίες ενήλικων αλεπούδων»
2. Αναφορικά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμ. 1777/211994, ΦΕΚ 3309/07.08.2020 περί έγκρισης οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων ως μέτρα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, οι κυνηγοί συμπεριλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή εγκεκριμένων από την EE προγραμμάτων πρόληψης, ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα καθορίζονται δαπάνες προς ενίσχυση των κυνηγών και φυλάκων θήρας που συμμετέχουν σε
Άρθρο 2
Α/3/α … εντοπισμό, ενημέρωση, συλλογή και προσκόμιση δειγμάτων από ζώα, πτωμάτων και υλικών …
Α/3/γ … υγειονομική διαχείριση πτωμάτων νεκρών ζώων σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις …
Α/3/δ … μείωση του πληθυσμού Αγριόχοιρων με σκοπό την πρόληψη και έλεγχο της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων …
Άρθρο 6
Δ/ … εντοπίζουν, συλλέγουν και παραδίδουν στις αρχές νεκρά ή ημιθανή άγρια πουλιά για το πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πουλιών …
Ε/γ … συλλέγουν και παραδίδουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρές αλεπούδες κατάλληλες προς εξέταση ως προς τον ιό της λύσσας … (παθητική επιτήρηση της Λύσσας)
Ε/γ … συλλέγουν και παραδίδουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές δείγματα ζώων κατάλληλων για την αξιολόγηση των εμβολιασμών … (ενεργητική επιτήρησης της λύσσας δηλαδή θανατωμένα ζώα)
ΣΤ/5/α … εντοπισμό και ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων για την ανεύρεση νεκρών αγριόχοιρων με συνδρομή των ατόμων αυτών στην ανεύρεση των νεκρών αγριόχοιρων
ΣΤ/5/β … συνδράμουν στην υγειονομική διαχείριση του πτώματος των νεκρών αγριόχοιρων (υγειονομική ταφή υπό την εποπτεία των κτηνιατρικών υπηρεσιών)
ΣΤ/5/ε … συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού των ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων μέσω της θήρας, με σκοπό την πρόληψη και έλεγχο της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, κατόπιν έκδοσης εγκυκλίου …
Είναι πρόδηλο, ότι ο κυνηγός μέσω της κυνηγετικής δραστηριότητας λειτουργεί ως ασπίδα ανάσχεσης, αλλά ενεργεί και ως φορέας υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων πρόληψης, ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης νοσημάτων στην χώρα μας όπως η Λύσσα, η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων και η Γρίπη των Πτηνών. Στο πλαίσιο της πρόληψης άλλωστε ενήργησαν οι κυνηγοί στην πρόσφατη περίπτωση με την ανεύρεση του νεκρού αγριόχοιρου και την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών που δρομολόγησαν στην περιοχή της Κοζάνης.
Εάν επικουρικά σε όλα αυτά αναλογιστούμε την συμμετοχή των Κυνηγετικών Οργανώσεων στον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας, την ίδρυση του Σώματος Θηροφυλακής και προστασίας της φύσης, τον σχετικό με το κυνήγι τζίρο που προσεγγίζει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως και την καταβολή εκατομμυρίων ευρώ στα Δημόσια Ταμεία από τα τέλη έκδοσης αδειών χωρίς την παραμικρή ανταποδοτική παροχή από το κράτος, ε τότε οποιαδήποτε σύγκριση με άλλη συλλογικότητα θα ήταν τουλάχιστον άστοχη.
Για λόγους ισονομίας απαιτούμε, την εξαίρεση του κυνηγιού από τους περιορισμούς μετακίνησης και την ένταξη του στον αριθμό λόγου εξόδου Νο 6, για σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο.
Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ