Απαγόρευση θήρας στο νησί Πάτροκλος με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής


23/09/2021

Με ξαφνική απόφαση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αποφάσισε την απαγόρευση τη θήρας στο νησί Πάτροκλος για ένα χρόνο.
Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:
Αποφασίζουμε την απαγόρευση για χρονικό διάστημα ενός έτους της θήρας σε ολόκληρη την έκταση της νήσου «Πάτροκλος ή Γαϊδουρονήσι» περιφέρειας Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής. Τα όρια της έκτασης αποτυπώνονται στο απόσπασμα φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ. 6487/3 κλίμακας 1:5.000 με ενσωματωμένο πίνακα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87, που προσαρτάται στην υπό στοιχείο [10] πράξη χαρακτηρισμού και συνοδεύει την παρούσα.

Με την παρούσα απόφασή μας δεν θίγονται οι γενικότερες διατάξεις των ισχυουσών Νόμων και Διαταγμάτων κ.λ.π. που έχουν εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφείσας νήσου.
Το Δασαρχείο Λαυρίου μετά την δημοσίευσή θα προχωρήσει στην έκδοση σχετικής απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ