Για γέλια & για κλάματα… Εν μέσω απαγόρευσης δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την παράταση θήρας του αγριόχοιρου


03/03/2021

Εν μέσω γενικής απαγόρευσης θήρας από Χαρδαλιά και μετά την λήξη της κυνηγετικής περιόδου δημοσιεύτηκε η απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος κ. Αμυρά παρατείνεται η θήρα του αγριόχοιρου μέχρι τις 31 Μαρτίου.
Πιο συγκεκριμένα το ΦΕΚ αναφέρει:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/ 1777/14-7-2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053), ως ακολούθως:
1. Παρατείνουμε τη χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την 31η Μαρτίου 2021.
Η σχετική εγγραφή του είδους στον πίνακα θηρευσίμων διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ
3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9-31/3 Τετ-Σαβ-Κυρ Χωρίς περιορισμό

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14.07.2020 (Β’ 3053) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 190).
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Φυσικά η απόφαση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στους 3 νομούς της Θράκης με τις γνωστές προϋποθέσεις και πουθενά αλλού…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ:
ΦΕΚ Παράτασης θήρας αγριόχοιρου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ