Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τα τέλη για τις άδειες θήρας 2023 – 24


07/08/2023

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τα τέλη της άδειας θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024 χωρίς μεταβολές από την προηγούμενη χρονιά, και αντιστοίχως ίδιες παρέμειναν και οι συνδρομές προς τις κυνηγετικές οργανώσεις.

Η τιμή της άδειας θήρας παραμένει ίδια με μοναδικές αποκλίσεις από σύλλογο σε σύλλογο ανάλογα με την πρόσθετη εισφορά που θα επιβάλει ο καθένας από αυτούς.

Αναλυτικά αναφέρει:

“Καθορίζουμε το ύψος των τελών έκδοσης αδειών θήρας, για το κυνηγετικό έτος 2023 – 2024 ως ακολούθως:

1. Κυνηγοί, οι οποίοι είναι μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων.

Για τους κυνηγούς, οι οποίοι είναι μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζομένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων: Κατηγορίες τελών:

Τέλη για την έκδοση τοπικής άδειας θήρας 10,00 ευρώ

Τέλη για την έκδοση περιφερειακής άδειας θήρας 30,00 ευρώ

Τέλη για την έκδοση γενικής άδειας θήρας 60,00 ευρώ”

Δείτε ολόκληρη την απόφαση :

ΦΕΚ 54531 ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΘΗΡΑΣ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ