Δυστυχώς και με υπογραφή Αμυρά, η νομιμοποίηση των εξαγγελιών του Χαρδαλιά για το κυνήγι του αγριόχοιρου- Δείτε το ΦΕΚ


24/01/2021

Δυστυχώς και με υπογραφή του νέου υφυπουργού Περιβάλλοντος κ.Αμυρά, ήρθε η νομιμοποίηση των εξαγγελιών του Χαρδαλιά για το κυνήγι του αγριόχοιρου, καταστρατηγώντας την προηγούμενη Ρυθμιστική απόφαση η οποία είχε εκδοθεί, όπως όλες οι προηγούμενες άλλωστε, βασιζόμενες σε σοβαρές επιστημονικές μελέτες και όχι τηλεοπτικές εξαγγελίες.
Δυστυχώς ο νέος Υφυπουργός, μη λαμβάνοντας υπόψιν τις διαχειριστικές μελέτες που προτείνουν λήξη της θήρας του αγριόχοιρου στις 20 Ιανουαρίου, λόγο έναρξης της αναπαραγωγικής περιόδου, έβαλε τελικά την υπογραφή του καλύπτοντας τις εξαγγελίες Χαρδαλιά και προσπαθώντας να καλύψει τα τεράστια προβλήματα που θα ακολουθήσουν σύντομα από τις συνεχείς απαγορεύσεις της θήρας, τόσο με την Αφρικανική Πανώλη, όσο και με τις μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες που είναι σίγουρο πως θα πλήξουν τους γεωργούς σε ολόκληρη τη χώρα.
Το πλέον παράλογο είναι ότι φυσικά η μετακίνηση για το κυνήγι, με εξαίρεση τους 3 νομούς, απαγορεύεται σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του κ. Χαρδαλιά…
Πιο συγκεκριμένα το νέο ΦΕΚ αναφέρει:

Παρατείνουμε τη χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Η σχετική εγγραφή του είδους στον πίνακα θηρευσίμων διαμορφώνεται ως εξής

3.Αγριόχοιρος (Sus scrofa)15/9 – 28/2Τετ – Σαβ – Κυρ – Χωρίς περιορισμό

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του Κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι τεσσάρων (4) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο.».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 (Β’ 3053) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ:
ΦΕΚ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ