Εθνικό πάρκο με ΠΔ ο Όλυμπος … τι αλλάζει για το κυνήγι…


21/09/2021

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το προεδρικό διάταγμα «Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, οριοθέτηση και καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων γης, όρων και επιτρεπομένων δραστηριοτήτων».

Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας

Εντός του Εθνικού Πάρκου οροθετούνται και χαρακτηρίζονται:

Ζώνη Α’ – Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Ζώνη Β’ – Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Ζώνη Γ’ – Περιοχή του Εθνικού Πάρκου, εκτός των ως άνω Ζωνών Α’ και Β’.
Επιπλέον, εκτός του Εθνικού Πάρκου οροθετείται περιοχή ως Περιφερειακή Ζώνη (Ζώνη Δ’), που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2.000 κατοίκων περιοχή του Δήμου Ελασσόνας του Νομού Λάρισας (τα ακριβή όρια του Εθνικού Πάρκου και των ζωνών προστασίας φαίνονται στο χάρτη που συνοδεύει το π.δ.).

Διοίκηση -Διαχείριση Περιοχής

Η διοίκηση και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου ανήκει στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, με έδρα το Λιτόχωρο του Νομού Πιερίας. Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης είναι αυτές που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 του ν. 4519/2018, όπως ισχύει και έχουν πεδίο εφαρμογής το σύνολο της έκτασης του Εθνικού Πάρκου και της Περιφερειακής Ζώνης.

Στην ουσία ο Όλυμπος χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες από τις οποίες στις ζώνες Α και Β που είναι περιοχές προστασίας της φύσης και απαγορεύονται σχεδόν όλες οι δραστηριότητες και το κυνήγι ( Να σημειώσουμε πως οι περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στις ζώνες Α και Β είναι ήδη Εθνικός Δρυμός και η απαγόρευση θήρας ίσχυε και με το παλιό καθεστώς.

Για τη Ζώνη Γ η οποία περιλαμβάνει μεγάλη έκταση του βουνού, βάση του Προεδρικού διατάγματος, η θήρα επιτρέπεται μετά από έκδοση απόφασης από την αρμόδια υπηρεσία και γνώμη του Φορέα Διαχείρισης κατόπιν ειδικής μελέτης που θα προσδιορίζει τα θηρεύσιμα είδη, την κάρπωση και την κατά χώρο και χρόνο άσκηση της δραστηριότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έναντι των οποίων μπορούν να τίθενται και αυστηρότεροι περιορισμοί.

4. Εντός των ορίων της Ζώνης Δ’, για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και το κυνήγι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ζητείται η γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ:

ΦΕΚ – ΠΔ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ