Ελεύθερο από σήμερα το Ψάρεμα αυστηρά εντός νομού


25/12/2020

Με το νέο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της κυβέρνησης απόφαση σύμφωνα με την οποία αίρεται η απαγόρευση μετακίνησης των κυνηγών και των ψαράδων. Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ :

Από τις 5.00 έως τις 22.00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

ιζ) Μετακίνηση κυνηγών ή αλιέων για την άσκηση θήρας / αλιείας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
ιζα) Η ενλόγω μετακίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας,
ιζβ) συμμετοχή μέχρι και δύο (2) ατόμων κυνηγών/αλιέων για λόγους ασφαλείας,
ιζγ) εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Για την περ. ιζ) της παρ. 2, ειδικώς στην περίπτωση της θήρας, απαιτείται, εκτός της βεβαίωσης κίνησης (Βεβαίωση τύπου Β)- Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή του πρώτου εδαφίου και άδεια θήρας που βρίσκεται σε ισχύ.
Η βεβαίωση τύπου Β είναι ή μήνυμα στο 13033 η Χειρόγραφη Βεβαίωση ή εκτυπωμένη βεβαίωση τύπου Β
Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:
Όνομα/Επίθετο
Διεύθυνση Κατοικίας
Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού
vevaiosi-metakinisis
Διαβάστε το ΦΕΚ:
ΦΕΚ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ