Επιστολή του Κ.Σ. Τρικάλων προς τους βουλευτές του νομού για την απαγόρευση της θήρας


09/11/2020

Επιστολή του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων προς τους βουλευτές Τρικάλων για την απαγόρευση της θήρας, την περίοδο της καραντίνας.
Αναλυτικά:
1. Τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα
2. Τους Βουλευτές του Νομού Τρικάλων κ.κ. – Αθανάσιο Λιούτα
– Κατερίνα Παπακώστα
– Αθανάσιο Παπαδόπουλο

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, κυρία και κύριοι Βουλευτές,
Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, να σας εκφράσουμε δυσαρέσκειά μας και συνάμα να σας μεταφέρουμε την απογοήτευση και αγανάκτηση των μελών του πολυπληθέστερου συλλόγου του Νομού σχετικά με την απαγόρευση της κυνηγετικής δραστηριότητας στη χώρα μας, μέσω της καθολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Μια ενέργεια που μας βρίσκει διαμετρικά αντίθετους εξαιτίας του μηδενικού κατά τη γνώμη μας αποτελέσματος που θα καταγράψει, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα, του τρόπου και του χώρου άσκησης της κυνηγετικής δραστηριότητας . Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η κυνηγετική δραστηριότητα αποτελεί νομοθετικά κατοχυρωμένη αθλητική δραστηριότητα, «Ν.Δ. 86/69 …….. άρθρο 251 – παραγρ.1. Η θήρα επιτρέπεται να ασκήται ως άθλημα, καθ` όλην την Επικράτειαν, κατά τας διατάξεις του παρόντος κώδικος» και που προφανώς η κατάργηση του χαρακτήρα της ως άθλημα μόνο με νόμο μπορεί να γίνει. Θέλουμε λοιπόν να ασκούμε αυτή μας την αθλητική δραστηριότητα νόμιμα και εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων της περιόδου που αφορά η ρυθμιστική απόφαση, που ο υπουργός Περιβάλλοντος, καθ’ εξουσιοδότηση του νόμου υπέγραψε. Πιστεύουμε ως μέλη της μεγάλης κυνηγετικής οικογένειας, ότι είναι άδικη η μεταχείριση μας αφού μας στερείται το δικαίωμα να ασκήσουμε την αθλητική μας δραστηριότητα, λαμβανομένου υπόψη ότι αυτή αποτελεί την πιο μοναχική πιθανότατα δράση στη φύση, στο βουνό ή στον κάμπο, στο καρτέρι ή στη φέρμα και αδυνατούμε εξ αυτού του λόγου να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα υιοθέτησης αυτού του μέτρου. Δεν θα θέλαμε να πιστέψουμε ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί προπομπό άλλων ενεργειών που στόχο θα έχουν τον περιορισμό ή την αλλαγή του τρόπου άσκησης της κυνηγετικής δραστηριότητας.
Απευθυνόμενοι λοιπόν προς εσάς και λαμβάνοντας υπόψη ότι εκλέγεσθε σ’ έναν τόπο με μοναδική φυσική ομορφιά αλλά και ότι ταυτόχρονα εκπροσωπείτε και ένα Νομό που καταγράφει ένα από τα μεγαλύτερα πανελλήνια ποσοστά αριθμού κυνηγών προς το συνολικό πληθυσμό, σας τονίζουμε ότι θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική την παρέμβασή σας, μεταφέροντας την αγωνία χιλιάδων κυνηγών του Νομού μας και επιζητώντας την άρση του άδικου μέτρου της έμμεσης απαγόρευσης του κυνηγιού μέσω της απαγόρευσης της μετακίνησης προς τους κυνηγότοπους. (Όπου κυνηγότοπος για εμάς το τερέν της άσκησης μας). Αντιλαμβανόμενοι πλήρως την κρισιμότητα και την ιδιαιτερότητα των στιγμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν διεκδικούμε να εξαιρεθούμε από τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του ιού. Προφανώς και δεν αμφισβητούμε την αναγκαιότητα λήψης των μέτρων κατά τη μετακίνηση όλων μας και τα οποία προφανέστατα θα ισχύουν και για τη δική μας μετακίνηση. Σας δηλώνουμε ότι δεν είμαστε υπέρ της ασύντακτης άσκησης της κυνηγετικής δραστηριότητας, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να αποτελέσουμε μέρος του προβλήματος. Δεν θέλουμε να μετακινούμαστε με τα αυτοκίνητά μας με διαφορετικούς όρους απ’ ότι όλοι οι υπόλοιποι μετακινούμενοι συμπολίτες (αριθμός επιβαινόντων, χρήση μάσκας κ.λ.π.) ή ακόμη-ακόμη ένας ανά αυτοκίνητό για τη μετακίνηση από και προς τις ερημιές όπου μόνο συνωστισμό δεν δημιουργούμε και κατά συνέπεια αποκλείονται και συνθήκες μετάδοσης του ιού. Δεν επιθυμούμε μετακίνηση σε άλλους Νομούς, επιθυμούμε όμως να ασκήσουμε την αθλητική κυνηγετική δραστηριότητα στον τόπο μας και στους χώρους όπου μπορεί να ασκηθεί, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά της διασποράς του ιού (αποστολή sms, περιορισμός στα άτομα, μάσκες κ.λπ.).

Τέλος:
α) Επειδή το κυνήγι αποτελεί την κατ’ εξοχήν μοναχική δραστηριότητα που διεξάγεται σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν αποτελεί κατά την άποψή μας αιτία δημιουργίας εστιών μετάδοσης covid-19, αντιθέτως αποτελεί τρόπο τόσο σωματικής όσο και πνευματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους, στο φυσικό περιβάλλον και μακριά από το συνωστισμό. .

β) Επειδή θα πρέπει κοινή προσπάθεια όλων να είναι το τέλος της πανδημίας να μας βρει υγιείς, θα πρέπει να φροντίσουμε να μη περιοριστούν οι δραστηριότητες που διαφυλάσσουν την σωματική και ψυχική υγεία και που από τη φύση τους δεν δημιουργούν συνθήκες επιδείνωσης της πανδημίας και η άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας βοηθάει και στα δύο, ειδικά για αυτούς που έχουν επιλέξει αυτού του τρόπου την άθληση.

γ) Επειδή και οι δεσποζόμενοι κυνηγετικοί σκύλοι έχουν δικαιώματα, όπως όλα τα υπόλοιπα κατοικίδια, έχουν και αυτοί ανάγκη περιπάτου και ο οποίος προφανώς δεν μπορεί να γίνει με όρους όμοιους με των υπόλοιπων σκύλων συντροφιάς (σας γίνεται γνωστό ότι η πολιτεία για το λόγο αυτό έχει θεσμοθετήσει ειδικούς χώρους εκγύμνασης -Ζ.Ε.Σ.) αναγνωρίζοντας έτσι την διαφορετικότητά τους από τα κοινά κατοικίδια.

δ) Επειδή η μετακίνηση για την άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας όταν γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας και αφού οι δρόμοι οι δικοί μας οδηγούν μόνο στην ύπαιθρο όπου συνωστισμός δεν υπάρχει, δεν δημιουργεί κατά την άποψή μας συνθήκες ικανές να προκαλέσουν οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τη πανδημία.

ε) Επειδή πολύ εύκολα μπορεί να ελεγχθεί η ταυτότητα των κυνηγών, με την επίδειξη της άδειας θήρας με την οποία η ίδια η Πολιτεία μας εφοδιάζει.

ΖΗΤΟΎΜΕ να αναθεωρηθεί το ζήτημα της έμμεσης απαγόρευσης της κυνηγετικής δραστηριότητας και την υπαγωγή της άσκησής της στις εξαιρέσεις μετακίνησης, με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων ασφαλείας και της προβλεπόμενης διαδικασίας. Προτρέπουμε όπως πάντα άλλωστε και παρακαλούμε τα τα μέλη μας και κάθε κυνηγό να τηρεί τη νομιμότητα, να εφαρμόζει τους Νόμους και τις κείμενες διατάξεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απεμπολούμε το δικαίωμα έκφρασης γνώμης και διαμαρτυρίας έναντι των αδικιών, που κατά την άποψή εισάγονται επιφέροντας ακατανόητες για εμάς αλλαγές στη ζωή μας.

Για όλα τα παραπάνω ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή και συνεισφορά σας για την επίλυση και άρση αυτής της αδικίας που από μόνη της σαν γεγονός μόνο ερωτηματικά δημιουργεί ως προς την αναγκαιότητα αλλά και την ωφελιμότητά της. Σας δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση, συντονίζοντας πάντα τη δράση μας για την άρση αυτής της αδικίας απέναντι στην κυνηγετική οικογένεια με τις υπόλοιπες κυνηγετικές οργανώσεις του Νομού μας και τη Ζ’ Κ.Ο.Θ..

Με εκτίμηση

για το Δ.Σ. του κυνηγετικού συλλόγου Τρικάλων

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Σταύρος Τραγάνης Κων/νος Μακρής

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ