Καθορισμός νέας Ζώνης Εκγύμνασης Σκύλων στη Λέσβο


31/10/2019

Καθορισμός ΝΕΑΣ Ζώνης Εκγύμνασης Σκύλων στην περιοχή «Χαραμίδα» Τ.Δ. Λουτρών, του Δήμου Μυτιλήνης Ν. Λέσβου και ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της ζώνης εκγύμνασης των σκύλων στη θέση «Ουτζά –Καρά Τεπέ» Μυτιλήνης.

Με το ΦΕΚ 3953/Β/29-10-2019 καθορίζεται η ΖΕΣ στην περιοχή «Χαραμίδα», περιοχής αρμοδιότητας Δ/νση Δασών Λέσβου, εμβαδού 1.000 στρεμμάτων, και επιτρέπεται καθ’ όλο το έτος η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο. Τα όρια της περιοχής περιγράφονται ως εξής: ξεκινά από το σημείο που συναντάται ο δρόμος από Χαραμίδα προς Αμαλή με ρέμα, στη συνέχεια ακολουθεί βόρεια το δρόμο προς Αμαλή μέχρι σημείο που συναντά την διασταύρωση Χαραμίδα –Αμαλή. Από τη διασταύρωση αυτή ακολουθεί Β.Δ. τον κεντρικό δρόμο προς Αμαλή μέχρι τη διασταύρωση Πέδη –Αμαλή και από τη διασταύρωση αυτή ακολουθεί Ν.Α. το δρόμο προς Αμαλή μέχρι τη διασταύρωση Αμαλή –Κουρτερή –Ταξιάρχη. Στη συνέχεια ακολουθεί, δυτικά το δρόμο προς Ταξιάρχη μέχρι το σημείο που συναντά το ρέμα. Τέλος, ακολουθεί νότια το ρέμα μέχρι το αρχικό σημείο που συναντάται ο δρόμος από Χαραμίδα προς Αμαλή με ρέμα (αρχικό σημείο).
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της υπ’αριθμ. 2162/1-7-1999 απόφασης Δ/νσης Δασών Λέσβου, με την οποία καθορίστηκε η ΖΕΣ «Ουτζά –Καρά Τεπές» ΔΔ Μυτιλήνης, Ν Λέσβου, εμβαδού 362 στρεμμάτων.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
1. Απαγορεύεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των ορίων που ορίζονται με την παρούσα.
2. Κυνηγοί ή κυναγωγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του σκύλου.
3. Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι ίδιοι οι κάτοχοι ή συνοδοί ή εκπαιδευτές ή κυνηγοί ή κυναγωγοί αυτών χωρίς κυνηγετικό όπλο.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση μέσων, των οποίων απαγορεύεται η χρήση κατά την άσκηση θήρας, όπως κραχτών, παγίδων, κ.λπ.
5. Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση οποιουδήποτε θηράματος στην παραπάνω περιοχή με σκοπό την εκγύμναση των σκύλων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας.
6. Οι εκπαιδευτές έχουν την απόλυτη ποινική και αστική ευθύνη απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό και πτηνοτροφικό κεφάλαιο των περιοχών εκπαίδευσης και είναι υποχρεωμένοι να αποτρέπουν τους κυνηγετικούς σκύλους τους από τυχόν όχληση τους και θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτίθενται οι σκύλοι τους σε κοπάδια ή μεμονωμένα ζώα των κτηνοτρόφων της περιοχής. Το ίδιο υπεύθυνοι είναι, ως ανωτέρω, όταν προκαλούν φθορές οι ίδιοι ή τα οχήματα τους.
7. Η παρούσα απόφαση, δεν παρέχει δικαιώματα στους κυνηγούς ή κυναγωγούς εις βάρος δικαιωμάτων τρίτων στις παραπάνω εκτάσεις τα οποία δεν θίγονται και κάθε ζημιά προς τρίτους θα βαραίνει τον εκάστοτε κυνηγό ή κυναγωγό που θα συνοδεύει τα προς εκγύμναση σκυλιά.
8. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος οφείλει να ενημερώσει τα μέλη του και υποχρεούται να τοποθετήσει ενημερωτικές πινακίδες στις περιοχές εκγύμνασης σκύλων αρμοδιότητας του με δικές του δαπάνες και σε συνεργασία με την Δ/νση Δασών Λέσβου.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Η εκγύμναση και η ελεύθερη κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων εκτός των εκτάσεων που περιγράφονται καθώς και η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του αρ.287 του ν.δ. 86/1969, (Α’7) <’<περί Δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις αναφερόμενες στο σημείο 7 του σχετικού πίνακα των διατάξεων της παρ.7 του αρ.21 του ν.4039/2012(Α’15) όπως ισχύουν σήμερα και του σημείου 9 του ίδιου πίνακα της ίδιας διάταξης εάν δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή από άλλες διατάξεις.
2. Η τήρηση της απόφασης αυτής ανατήθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους (αρ.289, παρ.1, ν.δ.86/1969) και της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ