Κλείνουν & τα σκοπευτήρια στην Αττική


30/01/2021

Με νέα εγκύκλιο κλείνουν και τα σκοπευτήρια στις κόκκινες περιοχές…

Προς τα Σωματεία και Ομάδες της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Θέμα: Ενημέρωση για τη λειτουργία ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων Σκοποβολής για το χρονικό διάστημα 30 Ιανουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2021

Κατόπιν νεότερης σχετικής ενημέρωσης από τη Γ.Γ.Α., γίνονται γνωστές οι εξαιρέσεις στη γενική αναστολή λειτουργίας και χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων για το χρονικό διάστημα 30 Ιανουαρίου έως και 8 Φεβρουαρίου 2021.

Συγκεκριμένα σε περιοχές που είναι σε επίπεδο επιτήρησης (κίτρινο), προβλέπεται η λειτουργία ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων, χωρίς χρήση αποδυτηρίων, αποκλειστικά και μόνο από ομάδες έως τριών (3) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την παρουσία θεατών, προς τον σκοπό άθλησης μέσω ατομικών αθλημάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η Σκοποβολή.

Η Ομοσπονδία μας, επισημαίνει στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που αθλούνται σε περιοχές που είναι σε επίπεδο επιτήρησης (κίτρινο), την πιστή τήρηση της ανωτέρω Κ.Υ.Α., διευκρινίζοντας ότι δύνανται να χρησιμοποιούν μόνον τα ανοικτά σωματειακά σκοπευτήρια και τα ανοικτά σκοπευτήρια που έχουν διαμορφωθεί εντός στρατιωτικών πεδίων βολής για κάθε Σωματείο και μόνον για πραγματοποίηση προπονήσεων, τηρώντας αυστηρά τόσο τον κανόνα των τριών (3) ατόμων συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, όσο και τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπει το σχετικό εγκεκριμένο από την Υγειονομική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. πρωτόκολλο της ΣΚ.Ο.Ε.

Εξακολουθούν μέχρι νεότερης ενημέρωσης, να ισχύουν τα εξής για τις περιοχές σε επίπεδο επιτήρησης (κίτρινο):

Μέχρι νεότερης ενημέρωσης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ισχύει η μετακίνηση για ατομική άθληση (SMS με τον κωδικό «6») ώστε να μεταβαίνουν οι αθλούμενοι σε γειτονικές αθλητικές εγκαταστάσεις, εντός του Δήμου κατοικίας τους.
Οι αθλητές σωματείων μπορούν να μετακινούνται εντός μιας περιφερειακής ενότητας (ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας), από την κατοικία τους στον χώρο προπόνησης του σωματείου τους αρκεί να φέρουν:
Βεβαίωση του σωματείου τους που θα αναγράφει:
α. ονοματεπώνυμο αθλητή

β. άθλημα

γ. αριθμό δελτίου αθλητή από την αντίστοιχη ομοσπονδία

δ. μέρες και ώρες προπόνησης (μία προπόνηση την ημέρα)

ε. τόπο κατοικίας του αθλητή

στ. τόπο προπόνησης

Φωτοτυπία δελτίου αθλητή από την αντίστοιχη ομοσπονδία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά σε περιοχές που είναι σε επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο), επιτρέπεται η μετακίνηση αθλητών Σωματείων για προπονήσεις, μόνον εντός των ορίων του Δήμου τους.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ