Κυνήγι αγριόχοιρου όλο το χρόνο με νέα απόφαση από ΥΠΕΝ & Αγροτικής Ανάπτυξης…


29/01/2021

Με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος κ. Γιώργου Αμυρά και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κας Φωτεινής Αραμπατζή, παρατείνεται η περίοδος δράσης των συνεργείων δίωξης μέχρι 20/09/2021, που καθορίζονται από τα αρμόδια Δασαρχεία και σε αυτά εντάσσονται και οι κυνηγετικές οργανώσεις, με σκοπό τον έλεγχο και περιορισμό εξάπλωσης της “Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων”.

Με την απόφαση αυτή οι κυνηγοί των αναγνωρισμένων κυνηγετικών συλλόγων γίνονται διαχειριστές τους πληθυσμού των αγριόχοιρων στη χώρα μας. Κάτι που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια στις περισσότερες χώρες.
Εκτός από τα γνωστά συνεργεία δίωξης που οργανώνονταν από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους τώρα και ομάδες κυνηγών αγριόχοιρων που θα εκδράμουν όλο το χρόνο.

Η συγκρότηση των Συνεργείων ή και Ομάδων κυνηγών, υλοποιείται αμιγώς από τις λειτουργούσες στην περιοχή κυνηγετικές ομάδες αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού, οι οποίες αναλαμβάνουν οργανωμένα και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τη διενέργεια του προγραμματισμού (ελεγχόμενη θήρα) σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών Δασικών και Κτηνιατρικών Αρχών.

Ο αρχηγός της ομάδας των κυνηγών του αγριόχοιρου θα πρέπει να δηλώσει στον Κυνηγετικό σύλλογο την ημερομηνία, την περιοχή και τους κυνηγούς που θα συμμετάσχουν στην έξοδο.
Η Δασική Υπηρεσία εξουσιοδοτείται από την κυβέρνηση να ενεργοποιεί τα συνεργεία δίωξης, όποτε εκείνη το κρίνει σκόπιμο.
3. Κυνηγετικοί Φορείς
Οι Φορείς αυτοί συνεργάζονται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις Δασικές και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων
στο παρακάτω πλαίσιο αρμοδιοτήτων:
Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος είναι αρμόδια για την ενημέρωση των Κυνηγετικών Οργανώσεων (Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και Κυνηγετικούς Συλλόγους)
σχετικά με την ΑΠΧ και τις επιπτώσεις της στη χοιροτροφία, αλλά και για το περιεχόμενο των δράσεων των προγραμμάτων διαχείρισης του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών.
Επίσης είναι αρμόδια για την παροχή των απαραίτητων οδηγιών για την αποτελεσματική συνεργασία των Κυνηγετικών Οργανώσεων όλων των βαθμών με τις τοπικές Δασικές και Κτηνιατρικές Αρχές, ώστε να ενημερώνονται οι κυνηγοί μέλη των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ κυνηγετικών συλλόγων και να ενθαρρύνονται για την συμμετοχή
τους στη συγκρότηση των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, καθώς και για την υποχρέωσή τους
.”

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΚΑΡΠΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Δείτε το ΦΕΚ:
ΦΕΚ αγριοχοιρος παραταση

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ