Λήψη άμεσων μέτρων για τον έλεγχο του πληθυσμού των αγριόχοιρων


26/05/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ & ΘΗΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Λήψη άμεσων μέτρων για τον έλεγχο του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων

Με αφορμή τις επιστολές θεσμικών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αναφέρονται σε καταστροφές καλλιεργειών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε πολλές περιοχές της χώρας, λόγω του μεγάλου πληθυσμού αγριόχοιρων (και των υβριδίων αυτών, καθώς και των επανειλημμένων περιστατικών προσέγγισης αυτών σε κατοικημένες περιοχές(εντός των πόλεων) αλλά και στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων στις περιοχές αυτές, θέτουμε υπόψησας τα παρακάτω.
Παρά τα διαχειριστικά μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα, όπως η αυξημένη κάρπωση των αγριόχοιρων κατά την κυνηγετική περίοδο σε όλη τη χώρα, δεν μειώθηκε δραστικά ο πληθυσμός των αγριόχοιρων, ούτε και οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή, ενώ γίνεται και συνεχής αναφορά στις μεγάλες ζημιές που προκαλούνται από αυτούς στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Για τους παραπάνω λόγους αποφασίστηκε η άμεση σύσταση και ενεργοποίηση των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών για την ελεγχόμενη θήρα των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προάσπισης της δημόσιας υγείας προβλέπει επείγουσα οδηγία-έγγραφο του Υφυπουργού ΠΕΝ, Γ. Αμυρά, προς όλες τις Δασικές Υπηρεσίες και τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Επίσης, προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προβλημάτων προσέγγισης αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών μέσα σε κατοικημένες περιοχές, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κρίνει απαραίτητο να ληφθούν τα εξής συνοδευτικά μέτρα:

Οι συναρμόδιες Υπηρεσίες και οι φορείς θα πρέπει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις και να μεριμνήσουν για τη λήψη συνοδευτικών μέτρων, ώστε να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών και να περιορίσουν ή και να εξαλείψουν τις αλληλεπιδράσεις των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών με τον άνθρωπο μέσα στις κατοικημένες περιοχές, τα οποία θα περιλαμβάνουν ιδίως:

1. Την απαγόρευση χορήγησης τροφής με την έκδοση σχετικών «Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων» (Δ.Α.Δ.). Η χορήγηση και ανεύρεση τροφής από τους αγριόχοιρους και τα υβρίδια τους είναι η σημαντικότερη αιτία προσέλκυσης τους στις αστικές ή περιαστικές περιοχές. Η έκδοση Δ.Α.Δ από τα οικεία Δασαρχεία θα λειτουργήσει κυρίως ως αυστηρή γραπτή σύσταση προς τους κατοίκους.
2. Την τοποθέτηση ειδικών κάδων απορριμμάτων (ασφαλείας) στις περιοχές που παρατηρούνται συχνές αλληλεπιδράσεις. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να επιθεωρηθούν οι υπάρχοντες κάδοι στην περιοχή και να αντικατασταθούν οι υπάρχοντες όπου αυτό απαιτηθεί.
3. Τον περιορισμό του χρόνου έκθεσης υπολειμμάτων τροφής εκτός κάδων, με τη συστηματική και έγκαιρη περισυλλογή τους (εντατικοποίηση περισυλλογής – ενημερώσεις δημοτών).
4. Τη βελτίωση του φωτισμού σε δρόμους που υπάγονται αντίστοιχα στην αρμοδιότητα του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας, κυρίως στις περιοχές που έχουν παρατηρηθεί διελεύσεις αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών.
5. Την τοποθέτηση σε επιλεγμένες θέσεις ειδικές προειδοποιητικών πινακίδων (οδικής σήμανσης) για τη μείωση των ορίων ταχύτητας και την πιθανή αλληλεπίδραση οχημάτων με αγριόχοιρους και υβρίδια αυτών για τον περιορισμό του κινδύνου τροχαίων ατυχημάτων.
6. Την οικονομική και διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών, με την διάθεση μέσων μεταφοράς, την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού (αναισθητικά όπλα, παγίδες σύλληψης κλπ), καθώς και τη συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών για την οργάνωση του κατά περίπτωση σχεδιασμού.

Ο σχεδιασμός κατά περίπτωση των ανωτέρω μέτρων από τις Δασικές Υπηρεσίες θα γίνει μετά από συνεργασία τους με τους οικείους Ο.Τ.Α Α΄και Β΄ βαθμού, τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), την ΕΛ.ΑΣ και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και τους καθ’ ύλη αρμόδιους λοιπούς τοπικούς φορείς, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι ενός εκάστου, να παρέχονται οδηγίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ασφάλεια του προσωπικού, αλλά και να υπάρχει άμεση ενημέρωση των πολιτών για τις υποχρεώσεις τους και τα λαμβανόμενα μέτρα με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο.
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ