Λήψη έκτακτων μέτρων για την Αφρικανική Πανώλη στη Δράμα


07/11/2019

Μέτρα πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στο έδαφος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, λόγω της καταγραφής κρούσματος της Αφρικανικής Πανώλους σε αγριόχοιρο στο χωριό Mochure της Βουλγαρίας, στις 24/10/2019, σε απόσταση 1.2 km από τα ελληνικά σύνορα»

Με διοικητική πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας αποφασίστηκε η λήψη των παρακάτω αναφερόμενων μέτρων για την αποτροπή εισόδου του νοήματος της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων(ΑΠΧ) στο έδαφος της Περιφερειακής Ενότητας, τους όρους για τις μετακινήσεις των χοιρινών καθώς και την διαχείριση των άγριων χοίρων στην Ζώνη Προστασίας και στην Ζώνη Επιτήρησης ως ακολούθως:

1) Ζώνη Προστασίας και Ζώνη Επιτήρησης για την ΑΠΧ:
Α) Ζώνη προστασίας: Ορίζουμε Ζώνη Προστασίας σε ακτίνα 3Km χιλιομέτρων με κέντρο το σημείο που
εντοπίστηκε ο θετικός αγριόχοιρος στο χωριό Mochure της Βουλγαρίας, που εκτείνεται σε βάθος 1,5 km
περίπου χιλιομέτρων από τα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα και ορίζεται από τα σημεία, Βόρεια από το σημείο
Α1 στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οδεύει με πορεία ΝΔ ακολουθώντας μικρό ρέμα στα Δυτικά της
θέσης «Παραφυάδες», μέχρι να συναντήσει δασικό δρόμο (σημείο Α2) που οδηγεί στη θέση «Πασχαλίτσα»,
τον οποίο και ακολουθεί με κατεύθυνση Νότια, Νοτιο-ανατολική έως αριστερόστροφο ελιγμό (σημείο Α4),
όπου στη συνέχεια ακολουθεί με κατεύθυνση ΝΑ την κορυφογραμμή «Μαλλιά» μέχρι την κορυφή με
υψόμετρο 1699μ.(σημείο Α5), όπου και στρέφεται ΒΑ ακολουθώντας την κορυφογραμμή «Σταυρωτό»
μέχρι να συναντήσει τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (σημείο Α8), τα οποία και ακολουθεί με κατεύθυνση
Βόρεια μέχρι να συναντήσει το αρχικό σημείο Α1 με τις παρακάτω συντεταγμένες:

Β) Ζώνη Επιτήρησης : Ορίζουμε Ζώνη Επιτήρησης σε ακτίνα 10Km με κέντρο το σημείο που εντοπίστηκε ο θετικός αγριόχοιρος στο χωριό Mochure, της Βουλγαρίας που εκτείνεται σε βάθος 7,5 km περίπου χιλιομέτρων από τα Ελληνο-Βουλγαρικά και ορίζεται από ΒΔ από τη θέση Γκολέμoτο Μπέρντσε των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων και ορίζεται από τα σημεία Β1 και ακολουθεί με κατεύθυνση νότια, δασικό δρόμο μέχρι τη διασταύρωση για τη θέση «Ομαλόν», όπου διέρχεται πάντα με νότια κατεύθυνση παρακείμενο ρέμα μέχρι συναντήσεως δασικού δρόμου στη θέση «Λιβάδι», όπου ακολουθώντας τον δρόμο στρέφεται ανατολικά από την κορυφή «Γυμνό» προς θέση «Πιπερίτσα» μέχρι να συναντήσει ρέμα κατευθυνόμενο ΝΔ (σημείο Β3) προς θέση «Παλιό Φυλάκιο», όπου και το ακολουθεί. Στη συνέχεια ακολουθεί δασικό δρόμο μέχρι να συναντήσει το Αρκουδόρρεμα (σημείο Β4) το οποίο και ακολουθεί με κατεύθυνση ανατολική μέχρι να συναντήσει τα Δυτικά όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής με την ονομασία «Δρυμός», (σημείο Β5) ΒΑ έως τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα με τις παρακάτω συντεταγμένες:
2) Στις ανωτέρω ζώνες εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:
2.1 Απογραφή όλων των κατηγοριών χοίρων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις. Ο ιδιοκτήτης/υπεύθυνος της εκμετάλλευσης υποχρεούται να ενημερώνει διαρκώς τα στοιχεία της επίσημης απογραφής και να τα θέτει στη διάθεση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, όταν ζητούνται για έλεγχο σε κάθε επιθεώρηση.
2.2 Απαγορεύεται η είσοδος ή έξοδος χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις, χωρίς την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής. Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας η αρμόδια κτηνιατρική αρχή λαμβάνει υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση
2.3 Άμεση επίσκεψη και διενέργεια κλινικών εξετάσεων στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων ξεκινώντας από όσες βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Συνέχιση της κλινικής επιτήρησης σε εβδομαδιαία βάση. Η κλινική εξέταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τα αντίστοιχα έντυπα του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης (Απόφαση 260918/22.01.2009 (ΦΕΚ Β 75)).
2.4 Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των χοίρων που πρόκειται να μετακινηθούν από τις ζώνες προς τις υπόλοιπες (εκτός ζωνών) περιοχές, πριν αυτή πραγματοποιηθεί, με την συμπλήρωση αντίστοιχου εντύπου (Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης).
2.5 Λήψη δειγμάτων, από όλους τους χοίρους μιας εκμετάλλευσης, που έχουν πεθάνει ή παρουσιάζουν συμπτώματα ύποπτα αφρικανικής πανώλους και αποστολή τους στο αρμόδιο εργαστήριο για την ανίχνευση του ιού αφρικανικής πανώλους
2.6 Αυστηρότατα μέτρα βιοπροφύλαξης για τις συστηματικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και σε εκμεταλλεύσεις που διατηρούν οικόσιτους χοίρους για οικιακή χρήση, όπως παρακάτω:
2.6.1 Όλοι οι χοίροι στις εκμεταλλεύσεις (συστηματικές ή οικόσιτες) θα παραμένουν στους χώρους σταβλισμού τους ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο που τους απομονώνει από τους άγριους χοίρους. Οι άγριοι χοίροι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε κανένα υλικό που θα μπορούσε στη συνέχεια να έλθει σε επαφή με τους χοίρους της εκμετάλλευσης.
2.6.2 Λαμβάνεται μέριμνα για την παρουσία κατάλληλης περίφραξης που να εμποδίζει την είσοδο αδέσποτων ή άγριων ζώων και ειδικότερα των αγριόχοιρων καθώς και την έξοδο των ζώων της εκμετάλλευσης.
2.6.3 Έλεγχος των εγκεκριμένων μετακινήσεων των ζώων της εκμετάλλευσης (σφαγή, αναπαραγωγή, πάχυνση) στις εκμεταλλεύσεις και δημιουργία χώρου απομόνωσης για τα νεοεισαχθέντα ζώα.
2.6.4 Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των χώρων της εκμετάλλευσης και των οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται σ’ αυτήν
2.6.5 Δημιουργία ή συντήρηση και λειτουργία της απολυμαντικής τάφρου με την χρήση του κατάλληλου απολυμαντικού στην είσοδο της εκμετάλλευσης και στην είσοδο των εγκαταστάσεων που διαβιούν οι χοίροι.
2.6.6 Αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων στην εκμετάλλευση με την χρήση των κατάλληλων εντομοκτόνων και εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων και την τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα.
2.6.7 Απαγορεύεται η επίσκεψη κυνηγών στις εκμεταλλεύσεις και γενικά άτομα ξένα προς αυτήν, ιδιαίτερα αυτών που έχουν χοιροτροφική εκμετάλλευση
2.6.8 Απαγορεύεται η είσοδος σε χοιροτροφική εκμετάλλευση κάθε τμήματος άγριου χοίρου που θανατώθηκε με πυροβολισμό ή βρέθηκε νεκρός και οποιουδήποτε υλικού ή εξοπλισμού που θα μπορούσε να έχει μολυνθεί από τον ιό της αφρικανικής πανώλους των χοίρων,
2.7 Απαγορεύεται η διακίνηση χοίρων, σπέρματος, εμβρύων ή ωαρίων χοίρων από τη μολυσμένη περιοχή, προς τα άλλα κράτη μέλη και προς την υπόλοιπη Περιφερειακή Ενότητα ή προς την υπόλοιπη χώρα

3) Ενέργειες του προσωπικού των Αγροτικών Κτηνιατρείων ή Κτηνιατρικών Κέντρων:
3.1 Οι Κτηνίατροι (εποχικοί και μόνιμοι) των Αγροτικών Κτηνιατρείων ή των Κτηνιατρικών Κέντρων έχουν την ευθύνη ώστε να ενημερωθούν ατομικά όλοι οι υπεύθυνοι και το προσωπικό των εκμεταλλεύσεων σχετικά με:
α) την αναγνώριση των συμπτωμάτων της νόσου
β) την γνωστοποίηση των μέτρων βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζοντα
γ) τις συνέπειες της εισόδου της ΑΠΧ στην εκμετάλλευση και γενικότερα στη Χώρα,
δ) την εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας
3.2 Οι άγριοι χοίροι που θανατώνονται με πυροβολισμό ή βρίσκονται νεκροί στις οριοθετημένες ζώνες (Ζώνη Προστασίας και Ζώνη Επιτήρησης) επιθεωρούνται από τον επίσημο κτηνίατρο και λαμβάνονται δείγματα για την επιζωοτιολογική διερεύνηση της νόσου μέσω της εργαστηριακής εξέτασης των δειγμάτων ως εξής:
α) από το σύνολο των αγριόχοιρων που ανευρίσκονται νεκροί.
β) δειγματοληπτικά και έως του ποσοστού 10% από τους θηρευμένους αγριόχοιρους.
γ) από όλους τους θηρευμένους αγριόχοιρους που παρουσιάζουν ενδείξεις ή θέτουν υποψία παρουσίας της νόσου
δ) Τα ανωτέρω δείγματα είναι δυνατόν να λαμβάνονται και από τους κυνηγούς κατόπιν εκπαίδευσης από τους κτηνιάτρους της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Δράμας
ε) Τα δείγματα να αποστέλλονται στο αρμόδιο εργαστήριο κατόπιν συνεννόησης, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητά του για διενέργεια μεγάλου αριθμού εξετάσεων.
στ΄) Το κρέας των αγριόχοιρων από τους οποίους ελήφθησαν δείγματα, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση κατόπιν έκδοσης αρνητικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων
ζ) Τα πτώματα όλων των ζώων που διαπιστώνεται ότι είναι θετικά στη νόσο καθώς και τα μέρη των ζώων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υποβάλλονται σε μεταποίηση υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου.

4. Μέτρα για του κυνηγούς
i. Οι κυνηγοί ενημερώνουν άμεσα τις Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές σε κάθε περίπτωση που εντοπίσουν:
Ασθενή ή νεκρό αγριόχοιρο στο δάσος
Νεκρά ή τραυματισμένα ζώα(αγριόχοιρους ή οικόσιτους χοίρους) στο οδικό δίκτυο
Ζώα(Αγριόχοιρους) με ασυνήθιστη συμπεριφορά (υπνηλία, μειωμένη αντίδραση σε ερεθίσματα),
Συνεργάζονται με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την λήψη δειγμάτων από τους αγριόχοιρους με σκοπό την εργαστηριακή τους εξέταση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3, σημείο 3.2 της παρούσης
ii. Μέτρα βιοπροφύλαξης στη διάρκεια του κυνηγιού :
Απαγορεύεται η απόρριψη στο περιβάλλον υπολείμματα θηραμάτων αγριόχοιρων.
ο χώρος αφαίρεσης των σπλάχνων των θηραμάτων περιορίζεται ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση των κυνηγετικών σκύλων
Τα σπλάχνα και τα εντόσθια απορρίπτονται μόνο αφού χλωριωθούν και ποτέ δεν χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή,
Απαγορεύεται η σίτιση των κυνηγετικών σκύλων με πτώματα νεκρών αγριόχοιρων,
το θήραμα και το κρέας του τοποθετείται σε αποθηκευτικό χώρο όπου τα άλλα ζώα δεν έχουν πρόσβαση,
Αποφεύγεται κατά το δυνατόν η επαφή ζώων (π.χ. σκυλιών) με το θήραμα,
Ο εξοπλισμός, τα υποδήματα και το όχημά που χρησιμοποιήθηκαν στο κυνήγι απολυμαίνονται επί τόπου μετά το τέλος του κυνηγιού, ενώ ο ιματισμός οδηγείται απευθείας για καθαρισμό και απολύμανση
Απαγόρευση η μετακίνηση θηραμάτων αγρίων χοίρων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος (κρεοπωλεία, τεμαχιστήρια κρέατος κλπ.) καθώς και σε εκμεταλλεύσεις χοιρινών.
5. Κυρώσεις:
Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.4235/2014 και του Π/Κ
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 16045/11-09-2018 Απόφασή μας σχετικά με τα μέτρα στην ζώνη
αυξημένης επιτήρησης.
Η παρούσα απόφασή μας ισχύει μέχρι την κατάργησή της

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ