Μειωμένες έως και 80 ευρώ οι φετινές άδειες θήρας


16/04/2021

Μείωση έως 50% στις φετινές άδειες θήρας
Μειωμένες έως και 80 ευρώ θα είναι οι κυνηγετικές άδειες για την νέα περίοδο 2021-22, καθώς απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ποσών υπέρ του δημοσίου για άδεια θήρας όσοι είχαν εκδώσει άδεια για το περσινό κυνηγετικό έτος (2020-2021), εφόσον πρόκειται να εκδώσουν και φέτος άδεια ίδιου τύπου(τοπική,περιφερειακή ή γενική).
Με αυτή την απόφαση, η κυβέρνηση θέλει να επανορθώσει – μερικώς – την μεγάλη αδικία στην αντιμετώπιση των κυνηγών κατά την διάρκεια του lockdown,όταν απαγορεύτηκε το κυνήγι,παρά τις αντίθετες εισηγήσεις των ειδικών…
Όπως έγινε γνωστό, αυτή η δυνατότητα παρέχεται:
1. στους κυνηγούς-μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων και

2. στους υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές, οι οποίοι εξέδωσαν άδεια θήρας για το κυνηγετικό έτος 2020-2021, να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής ποσών υπέρ του Δημοσίου, εφόσον εκδώσουν άδεια θήρας ίδιου τύπου με το προηγούμενο κυνηγετικό έτος.

Ειδικότερα, η δυνατότητα απαλλαγής αφορά:

1. το σταθερό τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΝΤΧ-Π.Δ. 28.7.1931 (άρθρο 18, Α, 1ζ), προσαυξημένο με εισφορά ΟΓΑ 20%, και
2. τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού, όπως ορίστηκαν στην παράγραφο 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71449/1852, Β’ 3171/02-08-2020.

Τα υπουργεία σημειώνουν ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί, στον βέλτιστο βαθμό, τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, προκειμένου να στηρίξει με ελαφρύνσεις όλους τους πληγέντες από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ