Με απόφαση Σκυλακάκη ολική απαγόρευση θήρας στο νομό Εβρου


27/08/2023

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σκυλακάκη επιβάλλεται ολική απαγόρευση θήρας στο νομό Έβρου, με αιτιολόγηση τις δασικές πυρκαγιές που έχουν πλήξει τις τελευταίες μέρες τον νομό.

Ειδικά αναφέρει:
“Γ. Απαγορεύουμε την άσκηση της θήρας για όλα τα θηρεύσιμα είδη που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/85599/2679/11-08-2023 υπουργική απόφαση, στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω των δασικών πυρκαγιών που έχουν πλήξει την Π.Ε
Έβρου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΔΔ/85599/2679/11-08-2023 υπουργική απόφαση. Εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των Δασικών Υπηρεσιών για την έκδοση Δασικών Αστυνομικών διατάξεων (Δ.Α.Δ) για την εφαρμογή της παρούσας”

Διαβάστε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ