Δυνατότητα παράτασης της περιόδου και αύξηση της κάρπωσης για το αγριογούρουνο


27/07/2020

Ψηφίστηκε η δυνατότητα παράτασης της κυνηγετικής περιόδου αλλά και αύξηση της κάρπωσης ακόμα και σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται αυτή, για τον αγριόχοιρο κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα και ήδη ψηφισμένη ρυθμιστική, για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, προστασίας της υγείας των ζώων, καθώς και για λόγους προστασίας της αγροτικής παραγωγής και της εθνικής οικονομίας όπου και όποτε κριθεί απαραίτητη η εφαρμογή τέτοιων μέτρων.
Το ψήφισμα της ολομέλειας της Βουλής περιλαμβάνει εκτός του αγριόχοιρου και τους ημίαιμους χοίρους, που παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση πληθυσμού σε πολλές περιοχές.

Διαβάστε την αναφορά στο άρθρο που είχε αναρτηθεί κατά τη διαβούλευση:
Άρθρο 15 Θήρα αγριόχοιρων – εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων
1. Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 261 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7) ως εξής:
«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού είναι δυνατόν να επιτρέπεται η θήρα αγριόχοιρων και ημίαιμων χοίρων κατά την διάρκεια του κυνηγετικού έτους ή της κυνηγετικής περιόδου κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις και σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται αυτή για λόγους δημόσιας υγείας, επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, υγείας και προστασίας των ζώων, καθώς και για λόγους προστασίας της αγροτικής παραγωγής και πρόληψης σοβαρών ζημιών στις καλλιέργειες.».

2. Προστίθεται παρ. 10 στο άρθρο 57 του ν. 998/1979 (Α’ 289) ως εξής:
«10. Επιτρέπεται η επέμβαση σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για τη δημιουργία εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων, καθώς και των συνοδών αυτών έργων. Δικαιούχος της ανωτέρω επέμβασης είναι ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας ή το εκάστοτε αρμόδιο όργανο της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης ή της περιφέρειας ή ο οικείος Ο.Τ.Α., οι κατά χωρική αρμοδιότητα αντιστοίχως συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυνηγετικές ομοσπονδίες και κυνηγετικοί σύλλογοι, , κατόπιν εκδόσεως έγκρισης επέμβασης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, με την επιφύλαξη της παρ. 4 της ανωτέρω διάταξης και με τις υποχρεώσεις που θέτει η παρ. 8 της ιδίας διάταξης».

Ο νόμος βρίσκετε ήδη στο δρόμο για το Εθνικό τυπογραφείο, και αναμένετε να εφαρμοστεί σε πολλές περιοχές όπου ο πληθυσμός του αγριόχοιρου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις καλλιέργειες, αλλά και σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε τυχόν παρουσίαση κρουσμάτων Αφρικανικής Πανώλης.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το άρθρο:
ΑΡΘΡΟ 14

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ