Πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΜΑΘ


01/08/2020

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Porto Palace) η ετήσια Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας –Θράκης.
Η Συνέλευση έγινε με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του COVID-19 (μάσκες, αντισηπτικά, μεγάλη αίθουσα, χρήση μόνο ατομικών μέσων, απολύμανση μικροφώνων, γάντια, τήρηση αποστάσεων, κ.ά).
Παρευρέθησαν 57 εκπρόσωποι από τους 63 Κυνηγετικούς Συλλόγους, μέλη της ΚΟΜΑΘ. Η Συνέλευση διεξήχθη μέσα σε ενωτικό κλίμα, με ανάλυση θεμάτων που απασχολούν το κυνήγι και με εκτενή παρουσίαση των δράσεων για την επίλυσή τους. Εκ μέρους του απερχόμενου Δ.Σ. έγινε περιγραφή των πεπραγμένων με αναφορά στο έργο της Ομοσπονδίας στους τομείς της επιστημονικής κατοχύρωσης της κυνηγετικής δραστηριότητας, των νομικών ενεργειών και υπηρεσιών για την προάσπιση της θήρας αλλά και επιμέρους θεμάτων που απασχολούν τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, για το έργο της θηροφυλακής και για τις σχετικές δαπάνες που σχετίζονται με τα πεπραγμένα.

Αναλυτική ενημέρωση έγινε για την πρόοδο των έργων που υλοποιεί η ΚΟΜΑΘ και συγκεκριμένα:
– Έργο Interreg CEA, όπου η ΚΟΜΑΘ είναι ο επικεφαλής εταίρος, για τη δημιουργία Κέντρου Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Σκοπευτηρίου στο Κ. Νευροκόπι το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020.
– Παρουσίαση του έργου LIFE για την διαχείριση των ξενικών ειδών (ειδικά του αμερικάνικου μινκ) στη Δυτική Μακεδονία, όπου η ΚΟΜΑΘ είναι εταίρος – υλοποίηση έως 2022
– Προστασία του Κολχικού φασιανού στους Νομούς Ξάνθης & Καβάλας και πιλοτικές δράσεις στο Νομό Ροδόπης, που υλοποιείται σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας
– Καταγραφή της πεδινής πέρδικας και των ενδιαιτημάτων της στη Μακεδονία και τη Θράκη, μέσω ψηφιακής καταγραφής σε ειδικό ερωτηματολόγιο
– Ειδική έρευνα καταμέτρησης για το τρυγόνι στη Βόρεια Ελλάδα (εκτός κυνηγετικής περιόδου)
– Καταγραφή της κάρπωσης του αγριόχοιρου σε Μακεδονία και Θράκη.
Παρουσιάστηκαν επίσης επιμέρους ζητήματα στα οποία συντονισμένα επεξεργάζεται η ΚΟΜΑΘ, τα οποία επιγραμματικά είναι:

• Επιθέσεις λύκων σε κυνηγετικούς σκύλους
• Επαναπροσδιορισμός των φιλοθηραματικών δράσεων και έργων
• Αφρικανική πανώλη των χοίρων
• Θήρα ζαρκαδιού
• Θήρα και χιονοκάλυψη – Αποφυγή άσκοπων απαγορεύσεων
• Επανεξέταση της οριοθέτησης των Καταφυγίων Άγριας Ζωής
• Θήρα υδρόβιων με παραδοσιακό τρόπο (γκιουμέδες, ομοιώματα)
• Εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων ελεύθερα εκτός ΚΑΖ από Ιούλιο έως Μάρτιο, μόνο σε Ζώνες Εκγύμνασης Μάρτιο-Ιούνιο
• Έλεγχος πληθυσμών αρπάγων και ξενικών ειδών
• Εκπαίδευση των κυνηγών – Προσέλκυση νέων κυνηγών
• Δημιουργία και άλλων τηλεοπτικών σποτ για το κυνήγι

Μετά από ψηφοφορία εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ., ο απολογισμός έτους 2019 και ο Προϋπολογισμός του 2020, ενώ επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα η διατήρηση της τιμής άδειας στην ίδια τιμή με την προηγούμενη χρονιά, μέσω της πρόσθετης εισφοράς 10 ευρώ υπέρ Ομοσπονδίας.

Κατόπιν ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από τη Συνέλευση συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την υπ’ αριθ. 735/29-7-2020 Συνεδρίασή του και αποτελείται από τους παρακάτω:

Πρόεδρος : Πολυχρόνης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος : Τζίμας Αστέριος
Γεν. Γραμματέας : Καλογεράκος Νικόλαος
Ταμίας : Μυλόπουλος Θεόφιλος
Σύμβουλοι:
Γεωργιάδης Ιωάννης, Σερραίος Λοΐζος, Τσιώμπρας Νικόλαος

Ελεγκτική Επιτροπή: Ζαχαρόπουλος Ηλίας, Μαλλίδης Παναγιώτης

Υπεύθυνος Θηροφυλακής: Τσιώμπρας Νικόλαος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ