Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου “κόλαφος” για την κυνοφιλία – Όλα ξανά από το μηδέν…


07/05/2021

Αναρτήθηκε τελικά χθες το βράδυ το νέο σχέδιο νόμου με τίτλο: “Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’”
Η διαβούλευση θα διαρκέσει ως τις 20.5.2021 και ώρα 22:00.
Δυστυχώς στο αρχικό κείμενο προς διαβούλευση, παρά τις υποσχέσεις σε Κυνηγετικές οργανώσεις όσο και σε Δήμους, δεν αναφέρεται πουθενά ο όρος ερασιτέχνης εκτροφέας, ενώ επιτρέπεται μόνο η επαγγελματική εκτροφή, ενώ η στείρωση αφορά αρχικά όλους τους σκύλους, χωρίς στην παρούσα φάση να αναφέρονται κάποιες ιδιαίτερες εξαιρέσεις για τα κυνηγόσκυλα και τέλος δεν αναφέρει καμία επισήμανση – εξαίρεση που να αφορά γέννες ή επιτρεπόμενο αριθμό γεννών για τα κυνηγόσκυλα.

Σε συγκεκριμένα άρθρα απλά αναφέρει:

Ενώ στο Άρθρο 22 Διοικητικές κυρώσεις αναφέρει:
– Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε μετακίνηση του ζώου – Άρθρο 5 παρ.6 – πρόστιμο 500 ευρώ

Στο Άρθρο 39 Εξουσιοδοτικές διατάξεις αναφέρει:
– Να καθορίζονται εξαιρέσεις από τα παραπάνω ανάλογα με τον δήμο κατοικίας του ιδιοκτήτη ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζώου, όπως ενδεικτικά για σκύλους εργασίας ή ζώα που διαθέτουν γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές) καθώς και να τίθενται όροι και περιορισμοί για την ενδεχόμενη αναπαραγωγή των θηλυκών σκύλων και γατών. Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση στείρωσης για ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που αποδεδειγμένα εκτρέφουν σκύλους ή γάτες χωρίς να αποβλέπουν στο κέρδος, καθώς και ο τρόπος πιστοποίησης των εν λόγω ιδιοκτητών.

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς
6. Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή σε κάθε άλλη μετακίνησή του μαζί με τον σκύλο του για τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να φέρει μαζί του το διαβατήριο του σκύλου του. Οι υποχρεώσεις των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 3 δεν ισχύουν για τους σκύλους βοηθείας, καθώς και για τους σκύλους φύλαξης ποιμνίων, τους κυνηγετικούς σκύλους και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού, της εκπαίδευσης και της έρευνας και διάσωσης, αντίστοιχα.
7. Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος που χρησιμοποιείται στο κυνήγι δεν έχει σημανθεί και καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Ομοίως, η άδεια κυνηγιού αφαιρείται αν ο κυνηγός έχει εγκαταλείψει ζώα που βρίσκονται στην κατοχή του ή στην ιδιοκτησία του ή άμεσους απογόνους αυτών. Τα μέσα μεταφοράς του κυνηγετικού σκύλου πρέπει να είναι κατάλληλα, με επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό και να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου.
8. Πέραν των περιοχών που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 (Α` 200) ως ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, επιτρέπεται να καθορίζονται και λοιποί περιορισμένοι χώροι εκγύμνασης σκύλων, καθώς και να διεξάγονται αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών σε αυτούς.

Να τονιστεί πως αυτό είναι ένα αρχικό σχέδιο νόμου που μετά τη διαβούλευση κανείς δε γνωρίζει σίγουρα την τελική του έκβαση και μορφοποίηση και είναι σημαντικό πως ο Υπουργός διατηρεί το δικαίωμα της προσθήκης εξαιρέσεων για διάφορες κατηγορίες ζώων συμπεριλαμβανόμενων των κυνηγόσκυλων, και φυσικά το δικαίωμα της τελικής υπογραφής αλλά και πολιτικής ευθύνης για τις αποφάσεις του…

Είναι αυτονόητο πως όλοι οι κυνηγοί και οι κυνόφιλοι θα πρέπει να αντιδράσουν δυναμικά και να εκφράσουμε κόσμια τις αντιθέσεις μας στην δημόσια διαβούλευση για το επερχόμενο νομοσχέδιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Ως χρονικό όριο έναρξης εφαρμογής του τελικού νομοσχεδίου που θα βγει από τη διαβούλευση και θα κατατεθεί προς ψήφιση ορίζεται το 2023

Διαβάστε ολόκληρο το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και το τι προβλέπει :

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’»

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ