Άνοιξε ο δρόμος από το Ευρ. δικαστήριο τη διαχείριση του πληθυσμού των Λύκων με το κυνήγι


14/10/2019

Συμβατό το κυνήγι ως μέσο διαχείρισης του πληθυσμού των Λύκων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Η FACE χαιρετίζει το γεγονός ότι το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι το κυνήγι αυστηρά προστατευόμενων μεγάλων πληθυσμών εξακολουθεί να είναι συμβατό με το δίκαιο της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι αυστηροί προϋποθέσεις.Στην απόφαση που εξέδωσε σήμερα το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) επιβεβαίωσε ότι η χρήση της θήρας ως εργαλείου διαχείρισης πληθυσμού για αυστηρά προστατευόμενα είδη είναι συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ.

Η υπόθεση αφορούσε προδικαστικά ερωτήματα του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Φινλανδίας στο ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με την ερμηνεία των παρεκκλίσεων βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους της ΕΕ.

Η απόφαση ουσιαστικά ακολουθεί τη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα στην ίδια υπόθεση. Τώρα εναπόκειται στο φινλανδικό δικαστήριο να δώσει τελική απόφαση επί της υπόθεσης.

Η FACE εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι το κυνήγι αυστηρά προστατευμένων πληθυσμών μεγάλων σαρκοφάγων παραμένει συμβατό με το δίκαιο της ΕΕ, εφόσον πληρούνται όλες οι αυστηρές προϋποθέσεις. Η απόφαση έρχεται μετά από χρόνια μακρών δικαστικών διαδικασιών τόσο στη Σουηδία όσο και στη Φινλανδία ενάντια στη χρήση του κυνηγίου ως μέσο διαχείρισης για τους λύκους.

Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν το κυνήγι ως εργαλείο διαχείρισης για να εξασφαλίσουν μια θετική μακροπρόθεσμη οικολογική συμβολή στους πληθυσμούς μεγάλων σαρκοφάγων καθώς και στην αντίληψη του κοινού. Αυτό έχει τεκμηριωθεί όλο και περισσότερο στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών.

Ο κ. Torbjörn Larsson , πρόεδρος της FACE, δήλωσε: “Η σημερινή απόφαση επιβεβαιώνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το κυνήγι στη διαχείριση αυστηρά προστατευμένων πληθυσμών μεγάλων σαρκοφάγων, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της καταπολέμησης της παράνομης δολοφονίας και της αυξανόμενης κοινωνικής αποδοχής. Το υφιστάμενο έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των αυστηρά προστατευόμενων ειδών βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, το οποίο επί του παρόντος ενημερώνεται, πρέπει να τονίσει με έμφαση ότι η βελτίωση της κοινωνικής αποδοχής και η μείωση της παράνομης θανάτωσης μπορεί να δικαιολογεί περιορισμένη και αυστηρή ελεγχόμενων κυνηγών. Είναι επίσης σημαντικό να κλείσει η τρέχουσα παράβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της θήρας λύκων στη Σουηδία”.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ