Τι χρειάζεστε για τη μετακίνηση για Κυνήγι & Ψάρεμα


25/12/2020

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ που επιτρέπει τη μετακίνηση εντός νομού για το κυνηγι και το ψάρεμα προβλέπονται τα εξείς:

Από τις 5.00 έως τις 22.00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών:

ιζ) Μετακίνηση κυνηγών ή αλιέων για την άσκηση θήρας / αλιείας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
ιζα) Η ενλόγω μετακίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας,
ιζβ) συμμετοχή μέχρι και δύο (2) ατόμων κυνηγών/αλιέων για λόγους ασφαλείας,
ιζγ) εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Για την περίπτωση:
ιζ) της παρ. 2, ειδικώς στην περίπτωση της θήρας, απαιτείται, εκτός της βεβαίωσης κίνησης (Βεβαίωση τύπου Β) – Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή του πρώτου εδαφίου και άδεια θήρας που βρίσκεται σε ισχύ.
Η βεβαίωση τύπου Β είναι ή μήνυμα στο 13033 με κωδικό 6 ή Χειρόγραφη Βεβαίωση ή εκτυπωμένη βεβαίωση τύπου Β
Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:
Όνομα/Επίθετο
Διεύθυνση Κατοικίας
Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού
vevaiosi-metakinisis

Η βεβαίωση αφορά μεμονωμένη κίνηση, υπογράφεται από τον ίδιο, με προσωπική του ευθύνη και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (π.χ. άσκηση θήρας ή άσκηση αλιείας).

Δείτε όλο το ΦΕΚ:
ΦΕΚ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ