Χορήγηση ζωοτροφών σε Δήμους της Αττικής από τη Δ΄ΚΟΣΕ


05/06/2020

Δ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Ανταποκρινόμενη στις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της Αττικής στη σίτιση των αδέσποτων ζώων, η Δ΄ΚΟΣΕ χορήγησε πρόσφατα ποσότητες ζωοτροφών σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που ζήτησαν την αρωγή και συνεργασία της σε αυτό το επίπεδο.
Την διανομή των τροφών ανέλαβαν θηροφύλακες της Ομοσπονδίας μας, ύστερα από συνεννόηση με τις εντεταλμένες γι’ αυτό το σκοπό υπηρεσίες των αντίστοιχων Δήμων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το νόμο, υπεύθυνοι για την περίθαλψη, σίτιση και διαχείριση των πληθυσμών των αδέσποτων ζώων, είναι, πλέον, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν πρακτικές και οικονομικές δυσχέρειες να ανταποκριθούν στις νέες ευθύνες τους.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ