Έντονη διαμαρτυρία από τον Κ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


08/11/2020

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με έδρα στην οδό Αγίας Παρασκευής αρ 2 Λευκάδα, νομίμως εκπροσωπούμενο.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε έντονα για την απαράδεκτη απαγόρευση μετακίνησης για άσκηση θήρας που επιβλήθηκε προφορικά από τον κ. Χαρδαλιά σε τηλεοπτικά μέσα και μεταφέρουμε σε όλους τους υπεύθυνους την οργή, αγανάκτηση και δυσφορά των μελών μας για την άδικη και άνιση μεταχείριση που τους επιφύλαξε η πολιτεία εν μία νυκτί.
Αφήνοντας κατά μέρος την κρίση για το αν είναι νόμιμος θεσμικά ο τρόπος απαγόρευσης της μετακίνησης για σκοπούς θήρας, είναι όμως πονηρός διότι δεν απαγορεύτηκε το κυνήγι, δεν επηρεάστηκε ή τροποποιήθηκε η ρυθμιστική θήρας 2020-2021, δεν εκθόθηκε ΦΕΚ από το αρμόδιο Υπουργείο ή απόφαση Δασάρχη που να απαγορεύει την άσκηση θήρας.
Μόνον προφορικώς και τηλεοπτικώς, δια στόματος κ. Χαρδαλιά απαγορεύτηκε το κυνήγι και το ψάρεμα, χωρίς μάλιστα καμία σχετική διάταξη να συμπεριληφθεί στο ΦΕΚ με αρ. Φύλλου 4899/6-11-2020 Τεύχος Β. Η πονηρή δικαιολογία είναι ότι δεν εμπίπτει η μετακίνηση για άσκηση θήρας στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 αρ. 2 της υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.Οικ.: 71342 ΚΥΑ.
– Παραβλέφθηκε εντελώς ο Ν. 86/1969 (Δασικός Κώδικας), στο άρθρο 251 παρ. 1 του οποίου ορίζεται με σαφήνεια ότι η θήρα επιτρέπεται να ασκείται ως άθλημα καθ όλην την Επικράτεια. Απροβλημάτιστα θα μπορούσε να προβλεφθεί η άσκηση θήρας ως αθλητική δραστηριότητα και να ενταχθεί στις εξαιρέσεις μετακίνησης, δοθέντος ότι έτσι την χαρακτηρίζει ο Νόμος, δεν είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να επιλέγουμε αθλήματα στίβου για να αθληθούμε. Είναι δυσμενής η διάκριση εναντίον των κυνηγών.
– Παραβλέφθηκε το γεγονός του τρόπου άσκησης της θήρας. Η θήρα συνεπάγεται κατά κανόνα μοναχική δραστηριότητα, σε δυσπρόσιτα σημεία ορέων και εκτός αστικού ιστού, μακρυά από οικισμούς και πόλεις και χωρίς επαφή εκ του σύνεγγυς με άλλους ανθρώπους.
– Παραβλέφθηκε το γεγονός της υπαγωγής στις εξαιρέσεις μετακίνησης κυνηγών σε άλλες χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης, στις οποίες αναγνωρίστηκαν τα ανωτέρω. Προφανώς στις χώρες αυτές επικρατεί η κοινή λογική, στην δική μας όχι.
– Παραβλέφθηκε το γεγονός της αδήριτης ανάγκης αντιμετώπισης των ασθενειών που έχουν έρθει εντός των γεωγραφικών ορίων της χώρας μας και κυρίως των ασθενειών που πλήττουν τους πληθυσμούς των αγριόχοιρων (Αφρικανική Πανώλη των χοίρων) και της αλεπούς (Λύσσα). Μέχρι πρόσφατα, η Πολιτεία ζητούσε από τους κυνηγούς να συμμετέχουν σε οργανωμένα από τα κατά τόπους Δασαρχεία συνεργεία ελέγχου του πληθυσμού του αγριόχοιρου και μάλιστα νομοθέτησε ειδικές διατάξεις προς άρση των περιορισμών θήρας, δηλαδή επέτρεψε την θήρα του εκτός κυνηγετικής περιόδου ακόμη και εντός καταφυγίων άγριας ζωής. Ζήτησε ακόμη από τους κυνηγούς σε περίπτωση ευρέσεως νεκρού ζώου να μεριμνούν για την συλλογή δείγματος προς εξέτασή του από τις κτηνιατρικές αρχές. Η έστω και προσωρινή παύση της θήρας θα φέρει με βεβαιότητα το πρόβλημα πιο κοντά στα οικόσιτα ζώα και οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες και καταστροφικές για την οικονομία. Το ίδιο θα συμβεί και με την λύσσα στην αλεπού, αφ ής στιγμής παύει να ασκείται θηραματική πίεση στα δύο αυτά είδη.
– Παραβλέφθηκε το γεγονός της καταστροφής των αγροτικών καλλιεργειών κυρίως από τους υπερπληθυσμούς του αγριόχοιρου. Με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί ο οποιοσδήποτε να διαπιστώσει το μέγεθος του προβλήματος και τις οικονομικές του συνέπειες για τους αγρότες. Η πολιτεία δυστυχώς δεν έχει άλλα μέσα για να αντιμετωπίσει τα άγρια, πλήν της θήρας, πλήν των κυνηγών.
– Παρέβλεψε λοιπόν το γεγονός ότι οι κυνηγοί επιτελούμε και υγειονομικό αλλά και κοινωνικό έργο, με βάσει τα ανωτέρω.
– Παρέβλεψε το γεγονός ότι τα σκυλιά του κυνηγού δεν είναι απλώς κατοικίδια, ούτε έχουν τις ίδιες ανάγκες με τα κοινά κατοικίδια σκυλάκια. Δεν μπορούν να αρκεστούν σε μια απλή βολτίτσα. Για τα σκυλιά μας άλλωστε, ο Νόμος προβλέπει την εκγύμναση σε ειδικές, θεσμοθετημένες με ΦΕΚ, Ζώνες Εκγύμνασης Κυνηγετικών Σκύλων, αναγνωρίζοντας έτσι την διαφορετικότητά τους από τα κοινά κατοικίδια. Η απαγόρευση μετακίνησής μας, μας στερεί την απόδοση της δέουσας προσοχής στους πιστούς μας συντρόφους, εισάγοντας ακόμη μία δυσμενή διάκριση εις βάρος μας έναντι των ιδιοκτητών κοινών κατοικιδίων.
– Παρέβλεψε ότι οι κυνηγοί δρούμε ως ρυθμιστές της χλωρίδας και πανίδας του τόπου μας, γεγονός το οποίο ρητά αναγνωρίστηκε από κυβερνήσεις άλλων κρατών μελών της ΕΕ.
– Παρέβλεψε ότι η άσκηση θήρας θα συμβάλλει στην μη επικίνδυνη αποσυμφόρηση αστικού ιστού.
– Παρέβλεψε ότι πολύ εύκολα μπορεί να ελεγχθεί η μετακίνηση των κυνηγών, με την επίδειξη της άδειας θήρας με την οποία η ίδια η Πολιτεία μας εφοδιάζει.
– Παρέβλεψε ότι η νόμιμη δραστηριότητά μας, δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο διασποράς του ιού. Την ίδια στιγμή, επιτρέπει αγροτικές εργασίες, με ομάδες πολυπληθείς (μάζεμα ελιάς) και ενδεχομένως και με αλλοδαπούς, εισάγοντας έτσι ακόμη μια αδικαιολόγητη διάκριση εναντίον μας. Την ίδια φύση μοιράζεται ο κυνηγός με τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, άλλωστε.
– Παρέβλεψε ότι πολλοί κυνηγοί, αλλά και κυνηγετικοί σύλλογοι, είμαστε μέλη της Πολιτικής Προστασίας. Και ο χειμώνας με τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενά του, είναι πρό των πυλών.
Όλα τα ανωτέρω έπρεπε να ληφθούν υπόψιν των αρμοδίων και να σταθμιστούν με σκοπό την υπαγωγή των κυνηγών στις εξαιρέσεις μετακίνησης, φυσικά με πιστή τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων.
Αντίθετα, υποχρεωθήκαμε να τελούμε σε καθεστώς σύγχυσης προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε νομοθετήματα και εν τέλει να αγανακτούμε αισθανόμενοι αδικημένοι και να εξοργιζόμαστε με την απαξίωση της Πολιτείας, που μόνο στα δύσκολα μας θυμάται και ζητάει την συνδρομή μας.
Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την άστοχη και άδικη απόφαση της Πολιτείας και την μη υπαγωγή μας στις εξαιρέσεις μετακίνησης.
Μεταφέρουμε την αγανάκτηση και οργή των μελών μας. Όλα τα μέλη μας κατέβαλαν στην Πολιτεία σεβαστά ποσά, από χρήματα που δεν τους περίσσευαν, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια θήρας και να ασκούν νόμιμα την δραστηριότητά τους.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας ότι στην επαρχία το κυνήγι αποτελεί ίσως την μοναδική διέξοδο των ανθρώπων της υπαίθρου.
Ζητούμε να επανεξεταστεί το ζήτημα της υπαγωγής μας στις εξαιρέσεις μετακίνησης, με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων ασφαλείας και της προβλεπόμενης διαδικασίας.
Προτρέπουμε τα μέλη μας και κάθε κυνηγό να εφαρμόζει τους Νόμους, σεβόμενοι την συγκυρία που διανύουμε. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι απεμπολούμε το δικαίωμα γνώσης και διαμαρτυρίας για τις αδικίες που αυτοί οι Νόμοι επιφέρουν.
Η παρούσα την Δευτέρα θα πρωτοκολληθεί και θα αποσταλεί νόμιμα σε κάθε αρμόδια Αρχή.
Λευκάδα, 7-11-2020
Για τον Κυνηγετικό Σύλλογο Λευκάδας
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΓΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ